Loading...
HD LIGHT2018-03-01T09:45:42+00:00

HD Light

HD Light to idealna poręcz dla elastycznego oddzielania przestrzeni roboczej lub w warsztatach pomiędzy pieszymi a wyznaczonymi strefami, w których poruszają się pojazdy.
Poręcz HD Light to doskonały dodatek do oznaczeń podłogi dla zwiększenia bezpieczeństwa. Wszakże linie wyrysowane na podłodze są często ignorowane, a zatem zapewniają niewystarczającą ochronę Twoim pracownikom.

HD LIGHT idealna barierka dla obszarów poruszania się lekkich wózków jezdny

Wielu pracowników często ignoruje przepisy dotyczące bezpieczeństwa gdy nagle mają pilne zadanie. Fizyczna bariera z poręczami HD Light zmusza ich do przestrzegania wyznaczonej trasy zapobiegając wypadkom w przestrzeni ruchu kołowego. Dlatego zawsze zalecamy uzupełnienie oznakowania poziomego za pomocą barierki HD Light.